Kapaciteti i prodhimit

Pajisjet dhe pajisjet e prodhimit më të fundit sigurojnë kapacitetin tonë të mjaftueshëm për të prodhuar dhe shpërndarë mallra në mënyrë më të efektshme

Makineri për përmirësimin dhe azhurnimin e prodhimit të letrës, duke prodhuar letër me cilësi të lartë bazë të mbulesës së sediljes së tualetit

Makineri automatike dhe me shpejtësi të lartë të prerjes dhe kthimit

Makina inovative, automatike për prerje, palosje dhe numërim